Rideskolen vår 2022

Fra uke 4,  fra mandag 24 januar er vi i full gang med rideskolen for vårsemesteret. VELKOMMEN.

Lære litt ekstra;

Hvilke hester som har de forskjellige farger og avtegn. Så bruk tid på å finne ut av hva slags farger og avtegn de forskjellige rideskolehestene våre har.

For dere som har ridd en del og elsker sprang . Hjemme lekse. Ta frem en målestokk og lær dere å gå 1 meter mellom skrittene. Vi må kunne avstander mellom hinder.  Prøv å finn ut selv hva slags forskjellige typer hinder vi har.

 

Vi forholder oss til en hver tid gjeldene rettningslinjer om smittevern. Gjeldene rettningslinjer henger på lapp utenfor stallen og på døren inn til tribunen, og vi setter pris på at alle forholder seg til disse. Oppdaterte rettningslinjer vil også legges ut på facebook siden vår og sendes ut på mail til alle deltakere i rideskolen når det er oppdateringer. Har det ikke kommet ny informasjon gjelder retningslinjene fra sist oppdatering. Det skal være trygt å komme på ridning hos oss!

Timeplan

Dersom du er usikker på hvilket kurs som er riktig for deg er det bare å ta kontakt med Monica på post@stallverdensende.no eller 90128457. Påmelding på sprangkurs eller cavalettikurs skal på forhånd avklares med Monica.

Hvis du allerede er elev i rideskolen trenger du ikke melde deg på kurs på nytt. Du er automatisk påmeldt videre. Hvis du ønsker å slutte på kurs er fristen for å melde av 10 juni, men vi ber deg gi beskjed så fort som mulig. Etter fristen er du automatisk påmeldt videre. Hvis du ikke hører fra oss fortsetter du på samme tid og dag som på høstsemesteret. Om du ønsker å bytte dag eller tid er det bare å ta kontakt!

Vårsemesteret starter mandag 24 januar i uke 4 og varer ut uke 24.

Alle kursene følger skolekalenderen i forhold til ferie og helligdager!
Maks 8 ryttere pr. time.
Så lenge en time ikke er full er det ikke noe problem å starte på et kurs selv om det allerede er i gang. Ta kontakt om du er usikker på hvilken time som passer for deg og ditt nivå.

Gjeldende timeplan fra og med 24 januar fra uke 4! Det vil og komme på flere knøttekurs utover, følg med;

 

Mandag
17:00-17:45: Nybegynner 2
17:45-18:30: Lett øvet
18:30-19:15: Øvet
19:15-20:00: Voksen  lett øvet
20:00-20:45: Voksen(med interesse for sprang)

Tirsdag

16:45-17:30: Lett øvet
17:00-17:30:
17:30-18:15: Nybegynner +
18:15-19:00: Cavaletti kurs
19:00-20:00:  Sprangkurs, øvet
20:00-21:00: Sprangkurs Øvet

Onsdag
16:30-17:15: Nybegynner
17:15-18:00: Voksenkurs
18:00-18:45: Nybegynner
18:45-19:30: Øvet
19:30-20:15: Voksenkurs

Torsdag
16:00-16:45: Nybegynner
16:45-17:30:Nybegynner
17:30-18:15: Lett Øvet
18:15-19:15: Sprangkurs

Fredag
Vi har ingen faste kurs på fredager vårsemesteret 2022, men mulighet for booking av privattimer og gruppetimer.

Vi setter opp nye kurs når det er etterspørsel. Vi har timer på formiddagene, men har også mulighet til å lage flere kurs her som for eksempel timer med tilrettelagt ridning, privattimer, voksenkurs, venninnegjenger, firmagrupper eller andre ordinære timer. Ta kontakt om du lurer på noe!

Ved spørsmål, kontakt Rideskoleansvarlig Monica på post@stallverdensende.no eller på telefon 90128457.

Priser:

Knøttekurs- 2000kr for 10 timer. 200 kr per time og timene varer i 30 min.
Ordinære timer- 250 kr per time. Timene varer i 45 min.
Sprangkurs- 300 kr per time. Timene varer i 60 min.

Ordinære timer og sprangkurs går fra februar tom uke 25 på våren og fra uke 33/34 og ut januar på høsten. Det er ikke ridning i ferier og på helligdager. Antall ridetimer på et semester vil normalt sett være på rundt 20 timer, men kan variere litt fra semester til semester og variere litt på de forskjellige dagene etter hvordan ferier og helligdager legger seg.

Om våre kurs:

Knøttekurs: Disse kursene er lagt opp for elever opp til året de fyller syv år. Her fokuserer vi på lek og moro med hest på en sikker måte så elevene blir trygge i omgang med våre hester. I løpet av disse kursene skal elevene gå gjennom stell og håndtering av hester i og utenfor stallen, ridning av hester på bane med enkle rideveier i ulike gangarter, samt ri på tur. Vi legger vekt på at elevene skal ha det gøy og oppleve mestring på timene!

Nybegynnerkurs: Dette kurset er for nye elever som ikke har erfaring med hest og ridning fra tidligere. Her går man gjennom håndering av hest fra bakken, børsting, på- og avsaling på en sikker måte. I tillegg lærer elevene grunnleggende ridning med ridebanens veier, bommer på bakken og hopping av små hinder og ridnig i alle gangarter. Det vil også være lek med hest hvor vi rir voltige, gymkhana eller tar med hestene ut på tur om været tillater det. Målet er at elevene skal bli trygge i omgang med hesten og få en god grunnleggende balanse på hesteryggen før man tar steget videre på neste kurs. Nybegynnerkurset deles inn i Nybegynner og Nybegynner+ hvor Nybegynner+ er for de som mestrer hesten i skritt og trav, men som må øve mer på galoppen.

Lett øvet: På lett øvet nivå begynner vi å gå mer i dybden på rytterens sits og korrekt bruk av sete, sjenkel og tøyle. Her vil vi introdusere dressurøvelser som fordelsvendinger og sjenkelvikninger samt litt mer avanserte øvelser med bommer og hinder. Vi vil også ta med elevene på tur med hestene og gi elevene mer forståelse for hest i trafikken, og det vil fortsatt være fokus på at det skal være gøy å ri og vi vil ha med litt lek med hestene, voltige, gymkhana og lignende. I løpet av semesteret er det også lagt opp til å ha litt teori som er lagt opp til nivået på kurset. Målet er at rytterne skal mestre flere ulike hester i alle gangarter og i ulike type øvelser.

Øvet: På øvet kurs går vi i dybden på rytterens sits og bruk av hjelpere. Vi introduserer nye dressurøvelser og fokuserer på at rytterne skal lære å ri hesten til en god kontakt i alle gangarter fra sete og sjenkel fram til hånden. Det vil også bli høyere teknisk vanskelighetsgrad på øvelser med bommer og hinder. Man vil også innom turridning på dette nivået og det vil også være mulighet for å trene utendørs på feltrittsbanen så lenge elevene mestrer hestene på en sikker og trygg måte. Målet for dette nivået er at eleven skal få en dypere forståelse for takt, rytme, kontakt med hesten, egen sits og bruk av hjelpere slik at de kan ri flere ulike typer hester til tøylen.

Voksen: Voksenkursene våre er lagt opp så det skal være sosialt og gøy å komme på kurs, samt at undervisningen skal være tilpasset en voksen elev. Disse timene er lagt opp som nybegynner, lett øvet, og øvet kurs. Her er det mulig for voksne som aldri har ridd før å bli med og oppleve hvor fantastisk det er å ri og holde på med hesten, det er mulig for voksne som har ridd tidligere å å ta opp ridningen igjen og det er mulig for voksne ryttere som har holdt på lenge å utvikle seg på det nivået man er på. Her skal det være rom for deg som vil teste ut å ri for første gang og deg som vil ut å ri øvelser opp til Grand Prix nivå.

Cavalettikurs: Cavalettikurset er tilpasset for deg som synes sprang er gøy og har lyst til å begynne på sprangkurs etterhvert. Dette kursete er en fin overgang fra ordinære kurs til sprangkurs hvor det fortsatt er mye fokus på dressur, rytterens sits og hvordan hesten går og bruker kroppen, men det er litt mer sprang og bommarbeid enn på et ordinært kurs. Øvelsene i sprangen blir også mer teknisk vanskelig enn på de ordinære kursene. Før man melder på cavalettikurs skal man først avklare med Marthe at det er riktig nivå og time for deg.

Sprangkurs: Dette er kurset for deg som ønsker å utvikle deg mer innenfor sprang og satse mot å ri konkurranser. Her fokuserer man på sprangrettet dressur, bakkearbeid og ulike typer sprangøvelser som skal forberede eleven på å kunne reise ut og ri stevner. Det vil også være teori rettet mot dette. For å være med på disse kursene skal man mestre hesten i alle gangarter og ha hoppet hinder tidligere. Kursene er delt inn i lett øvet, øvet og viderekommen, så dersom man skal begynne på sitt første kombinertkurs skal man begynne på lett øvet nivå. Målet med disse kursene er at man skal få en forståelse for hvordan hesten hopper og hva som skal til for å få et godt sprang, kunne mestre ulike øvelser med hinder og vite hva som skal til for å ta med hesten ut på et stevne. Vi har en ordning hvor vi legger opp til at de som rir kombinertkurs kan være med på stevner utenfor rideskolen dersom det er ønsket (Satsningsgruppe). Før man melder på sprangkurs skal man først avklare med Monica at det er riktig nivå og time for deg.

Nyttig info og betingelser for Rideskolen:

Betingelsene i påmeldingen gjelder også for våre elever som deltar på aktiviteter i regi av Rideskolen utenom de ordinære timene.

Betaling

  • Rideskolen har en påmeldingsavgift på kr 200,- ved påmelding i nettbutikk, for at dere bekrefter deres plass i rideskolen. Disse pengene blir senere trukket fra den totale kursavgiften på første semester. Da er dere påmeldt hele året i vår rideskole. Avmelding må skje skriftlig innen 10. juni for høstsemesteret og 18. januar for vårsemesteret. Dersom det ikke blir gitt om avmelding innen fristen er man automatisk påmeldt neste semester og fortsetter på samme dag og tid med mindre man avtaler annen tid med rideskolen. Ved avmelding etter fristen vil det påløpe et gebyr på 1500 kr. Dette vil bli fakturert.
  • Betaling gjøres i vår resepsjon første uke med rideskole. Da betales kursavgiften i sin helhet. Det er også mulig å dele opp beløpet. All betaling må registreres av oss. Dersom man melder seg på midt i semesteret betales kurset første ridetime.
  • Knøttekursene betales i sin helhet ved påmelding i nettbutikken.
  • Deltagelse på rideskolen meldes på av myndige personer. Personer som ikke er myndige kan meldes på ved at personens foresatte inngår avtale på deres vegne.
  • Myndig person som melder på og dermed har påtatt seg betalingsansvaret skal betale vederlag og eventuelle avgifter til rideskolen i henhold til enhver tid gjeldende priser.

Oppsigelse

  • Dersom man ønsker å avslutte ridekurset for det neste semesteret må avtalen sies opp innen 18. januar for vårsemesteret og innen 18. juni for høstsemesteret. Dersom det ikke blir gitt skriftlig beskjed om avmelding innen fristen er man automatisk påmeldt neste semester og fortsetter på samme dag og tid med mindre man får annen beskjed fra rideskolen. Ved avmelding etter fristen vil det påløpe et gebyr på 1500 kr. Dette vil bli fakturert.

Informasjon og Nyhetsbrev på e-post

  • Informasjon om Rideskolen sendes kursdeltagere/betalere på den e-post som oppgis i påmeldingsskjemaet.

Ved spørsmål, kontakt Rideskoleansvarlig Monica på post@stallverdensende.no eller på telefon 90128457.